woensdag 1 juli 2009

16 European academic research libraries setting up Subject-oriented Portal: How the NEEO Project has written a new page in the Open Access Story /Béné

Presentatie over het NEEO project. Doel van dit project doel is het zichtbaar maken van Economische publicaties in een open archives. Vraag hierbij nis: bij wie ligt rol voor opzetten open archieven: bij onderzoekers of bibliotheken. Er doen 16 Europese universiteiten aan mee en het initiatief komt vanuit de bibliotheken.

Enkjele kengetallen:
* er werken 2.300 economen in NEEO instituten
* 900 auteurs doen mee
* Objecten: 50.000 metadatarecords, 15.000 full-text recortds.

Wat is tot op heden bereikt:
> 44.000 metadata recors
> 17.300 fullt text records

Is een groot project bestaande uit diverse werkpakketten. Informatie over dit project is te vinden op: http://www.neeoproject.eu/
Door dit project, ook wel economistsonline, wordt in elk geval duidelijk zichtbaar welke rolde bibliotheek heeft bij het opzetten van open archives.
Ook de Universiteitsbibliotheek van Tilburg neemt deel aan het project:
http://www.uvt.nl/diensten/lis/projecten/neeo.html

Geen opmerkingen: