professioneel innoveren

woensdag 6 november 2013

Less is More: The Focused Power of Lean Learning

En dit was dan de werkvorm :)))

Session begins with talk about shift in education, from industrial model to agricultural/organic model (van doceren naar leren, van content naar context and Connection, van Classroom naar Flipped Classroom, van student is leeg vat naar iedere student is already 'shaped', van consumeren naar (co-)creëren, from transmitting information to constructing knowledge, etc etc ... Aantal bewegingen die we in nl toch echt al gemaakt hebben).

Even tussendoor: dit jaar was de opdracht aan de Session-leaders: Less is more ... Ofwel 5 slides or less ... (verklaart hoe aantal sessies waren zoals ze waren)

Why is lean learning effective? (onder andere) we krijgen al te veel informatie aangeboden via scala aan kanalen. Leren moet dus slimmer en 'leaner' 

Key concepts: How to make learning lean?
W: wide angle view of performance 
I: individualize it (personalize it as much as you can) 
S: specify - day 1, our 1
E: escalate (what to do in case of failure)

In termen van beelden: in de industriële visie op leren. Gooien emmer kennis over de student heen ... Bij lean learning: geef hem eens lesje water ... En aanvullingen tijdens de route (denk aan marathon)

In temen van beelden van organic learning: breng de verbindingen tussen de neuronen verbinding voor verbinding aan en zorg voor herhalingen zodat de verbindingen sterker en duurzamer worden.

Hier bij dit alles past nadrukkelijk ook het concept van: five moments of learning need (ofwel jit-learning)
1. When learning for the first time
2. When wanting to learn more
3. When trying to remember and/or apply
4. When things change (I would add, when things change in a minor way.)
5. When something goes wrong

Four neuroscience principles: How to make ... Learning
S: spaced repetition (niet alles ineens dus, ofwel deel het slim op, en geeft ze mogelijkheden voor herhaling)
A: attention 
G: generate connections to the content
E: emotionIn de discussie bleek er onder de Amerikanen toch de nodige weerstand/aarzelingen ... Ja, maar, ze moeten een heleboel dingen toch ook gewoon (van buiten) leren ... En toen kwam dus ook het concept van probleemgestuurd leren weer langs :)) 

dinsdag 5 november 2013

Conversational Capacity: The Key to Effective Leadership & Learning

Conversational capacity is the ability to orchestrate open, balanced, learning-focused dialogue under pressure. It is a core competency for any professional, team or organization dealing with tough challenges. The tougher the predicament, the more conversational capacity needed to effectively address the issues at handeld. It is the ability to have open, balanced, non-defensive dialogue about difficult subjects, and in challenging situations. It means that you stay learning focussed in difficult situations. Stay grounded in the 'sweet spot'. Twee belangrijke elementen hierin: anger/avoid and things like that against curiosity. Het begint natuurlijk met het herkennen van deze dingen die je dus uit de productieve sweetspot halen. Het heft alles te maken met het doel: make informed effective choices

Enkele eenvoudige vaardigheden gericht op het terug blijven gaan/blijven in de sweet spot 

Aan de 'anger/avoid site'

1) avoid position ping pong, clear the position

2) make the thinking explicit

Aan the curious site:

3) test/check your hypothese

4) inquire the ideas of the other 

Change the discourse from 'me versus you' ... To ... What is the issue and can we resolve it together ...

It all has to do with: learning to work effectively together as we meat our most troublesome issues and challenges.

Het vervoerbaar staat uiteindelijk beteruitgelgd is deze presentatie (sheet 15 - 30) http://www.slcatlanta.org/CALS/presentations/AdaptiveLeadership.pdf

G2GGoogle leergemeenschappen om elkaar te scholen. Slim concept. Vergeet niet me eraan te herinneren dit concept te vertalen naar A2A (functie van Teaching Lab) ... toe te passen door medewerkers/docenten van Avans ... en ook door de studenten.


15 minute micro modules

Today's learning landscape is full of challenges, including learners not having the time or attention span to complete long sets of tasks. At White Lodging, our micro learning modules leverage visuals, audio and in-workplace activities to deliver specific training in shorter timeframes. They wanted to create shorter learning opportunities in their company. They wanted to energize training and learning.

Hun waarneming was dat het leren bestond uit een wirwar van leeractiviteiten. Ze wilde dat geheel ordenen, eenvoudiger maken voor de leerders om het eigen leren te personaliseren, toegankelijk maken, mediarijk, contextrijk en vooral ook kort en juist in time voor de gebruiker.

Ze hebben er bewust voor gekozen elke course/(mini)module verschillend te maken (want als alles hetzelfde is, wordt het snel voorspelbaar en boring), zowel naar vormgeving, als gebruik leeractiviteiten, als in te zetten device, mate van serieusheid enz. Zo beter aan te sluiten bij de werkelijkheid van de leerder. Ze zoeken echt naar zo veel mogelijk varieties. Het leerproduct moet zichzelf verkopen, uitdagen, uitnodigen, leren uitlokken, mensen doen uitkijken naar de volgende ... Etc. 
De modules zijn in serie te volgen, maar ook als je wilt in afzonderlijke modulen afhankelijk van je eigen behoefte en die van de organisatie. Juist in time learning wordt mogelijk als dingen ook maar maximaal 15 minuten zijn ...

Design challenge was: ze wilde niet een course van 45 minuten opdelen in drie van 15, maar echte volledig afgeronde modulen in 15 minutes and a lot a lot of variety ...

Tips (for the design)
- get your inspiration from other media and professional environments (Movie, theater, ... Fun)
- conduct approach meetings (meetings just focussed on the goal, media and devices and look and feel of the massage to get out)
- reduce reduce reduce the number of words you use (not only the written words) ... Maak ze zo visueel als ook maar even kan.

Feedback van de deelnemers aan de minimodulen: enthousiast, zijn blij met de justi 'n time dingen at their fingertips ... 
Zij zelf constateren (door het monitoren van het gebruik) dat deelnemers sneller en meer terugkomen naar de minimodulen dan ze ooit bij de reguliere langere trainingen/courses deden.
De trainers/ontwerpers van de traditionele cursussen waren erg sceptisch ... Zo van ... Wat ik doe kan niet in enkele stukjes van 15 minuten ... zeker niet in één minimodule van ... Tot ze het zagen gebeuren ... (Heb dezelfde ervaring: hebben ooit 3 uur college terug gebracht naar vier lectures van 2 a 3 minuten)

(Zij gebruiken storyline om hele eenvoudige dingen te maken!)

Hillary Clinton bij Learning 2013

Tijdens bezoek en optreden van Hillery mochten geen foto's gemaakt worden en geen elektronische apparaten gebruikt worden. Het bezoek was 'vertrouwelijk' en 'onder ons', dus tijdens de sessie niets naar buiten brengen, twitteren, bloggen of zo. Dit is geen life verslag :)) maar gewoon een paar dingen die zijn blijven hangen.

Ze had absoluut een, ook inhoudelijk, goed verhaal.

Ze focuste op een paar punten:
- het is goed hoeveel aandacht we aan leren en ontwikkelen geven ... en dat is dan vooral gericht op 'vanaf 4 a 5 jaar tot leren tot op hoge leeftijd' ... echter ... dan is vaak het fundament gelegd, of, negatief geformuleerd, het kwaad al geschied. Een erg bepalende factor is de opvoeding en vooral aandacht die iemand krijgt in de eerste jaren van zijn leven en met name de woordenschat die dan ontwikkeld wordt (ze verwijst regelmatig naar inzichten vanuit de neuroscience). Haar pleidooi is dan ook om daar veel meer aandacht voor te hebben en haar inzet, binnen de Clinton stichting is dan ook gericht op het versterken van aandacht en opvoeding in de eerste jaren van iemand leven.

- verder sprak ze uitgebreid over de drie P's als het gaat over leren. Personal (wat je zelf doet en wat het met je doet), Professional (ontwikkeling in je beroep, met belangrijke aandacht voor de professionalisering van 'educators') en Public (wat doe je er dan uiteindelijk mee.

- wat regelmatig in haar betoog terug kwam was het belang van 'evidence'. Zeker als het gaat om 'education' is zij een warm pleitbezorger van 'Evidence Based Education'.

En verder was het interview van Elliot met Hillery gewoon leuk. Voor een foto zie: http://instagram.com/p/gUKBaekenk/ (gekopieerd uit een tweed van Elliot Masie)

maandag 4 november 2013

No More Instructor-Led Training: Creative, Abbreviated Learning Approaches

Their Abbreviated Learning Approaches (bij Prudential) consists of (blended approach dus): 
- learning circles: (everybody contributes and learns) quick learning, reviewing, flexible, 30 % instruction, 70 % discussion and application! peer setting, 60 minutes, etc. Succes: engagement participants and working through meaningful scenarios
- videos: max 2 a 3 minutes (vaak met verklaring in tekst ernaast in beeld) vooral content die niet zo snel verandert.
- knowledge management: zij gebruiken een knowledge management tool om de aanwezige kennis te vangen, expertises te lokaliseren en door het onderdeel te laten zijn van het leren brengen ze ' vraag baken' en coaches/mentoren in het spel en hebben ze een bron van content leveranciers. 
- eLearning: verschillende vormen van online onderwijs, afhankelijk van het doel met meer of minder interactie en zoveel mogelijk in kleine modulen ( het streven is nu zo kort mogelijk ... tot bijvoorbeeld 15 minuten) en natuurlijk wordt er veel van blended learning gebruik gemaakt.
- Simulations: sometimes simulations are added to help the participants apply what they learn with eLearning

Agile Learning (5 Pecha Kucha's)Kyle Nations: the art of project-leadership: toerusting projectleiders vrijwel altijd onvoldoende. Grootste probleem: gebrekkige communicatie (al merkbaar vóór het project begint). De ontwikkelde gestructureerde projectmanagement methodes hebben géén verbetering gebracht !! 
Project kan alleen succesvol zijn als alle personen in het project succesvol (willen) zijn.
Uiteindelijk was de les: projectmatig creëren als projectmanagement methode en daarin toegerust zijn geeft je een veel grotere kans op succes :))

Lighten the Learning Load (Intrepid Learning)
Learning ... No more fun ... An information overload ... But do we learn ... 
Overload in choices makes people unhappy -->> Helaas ... Inhoudelijk hartstikke leuke en goede Pecha Kucha ... En helaas was het een Pecha Kucha : dus nauwelijks goede aantekeningen van te maken ... En zo heeft ook dit twee kanten ... Ben hier gestopt met aantekeningen maken.

Pecha Kucha's kunnen als ze goed zijn hartstikke inspirerend zijn ... Er aantekeningen bij maken is erg lastig ... Zeker als je er zo vijf achter elkaar voorgeschoteld krijgt ... Denk dus goed na over wanneer en hoe je een Pecha Kucha als werkvorm/presentatie vorm gebruikt.

Zie ook: http://www.learning2013.com/blog/item/pechakuncha-20-slides-x-20-seconds.html