dinsdag 5 november 2013

15 minute micro modules

Today's learning landscape is full of challenges, including learners not having the time or attention span to complete long sets of tasks. At White Lodging, our micro learning modules leverage visuals, audio and in-workplace activities to deliver specific training in shorter timeframes. They wanted to create shorter learning opportunities in their company. They wanted to energize training and learning.

Hun waarneming was dat het leren bestond uit een wirwar van leeractiviteiten. Ze wilde dat geheel ordenen, eenvoudiger maken voor de leerders om het eigen leren te personaliseren, toegankelijk maken, mediarijk, contextrijk en vooral ook kort en juist in time voor de gebruiker.

Ze hebben er bewust voor gekozen elke course/(mini)module verschillend te maken (want als alles hetzelfde is, wordt het snel voorspelbaar en boring), zowel naar vormgeving, als gebruik leeractiviteiten, als in te zetten device, mate van serieusheid enz. Zo beter aan te sluiten bij de werkelijkheid van de leerder. Ze zoeken echt naar zo veel mogelijk varieties. Het leerproduct moet zichzelf verkopen, uitdagen, uitnodigen, leren uitlokken, mensen doen uitkijken naar de volgende ... Etc. 
De modules zijn in serie te volgen, maar ook als je wilt in afzonderlijke modulen afhankelijk van je eigen behoefte en die van de organisatie. Juist in time learning wordt mogelijk als dingen ook maar maximaal 15 minuten zijn ...

Design challenge was: ze wilde niet een course van 45 minuten opdelen in drie van 15, maar echte volledig afgeronde modulen in 15 minutes and a lot a lot of variety ...

Tips (for the design)
- get your inspiration from other media and professional environments (Movie, theater, ... Fun)
- conduct approach meetings (meetings just focussed on the goal, media and devices and look and feel of the massage to get out)
- reduce reduce reduce the number of words you use (not only the written words) ... Maak ze zo visueel als ook maar even kan.

Feedback van de deelnemers aan de minimodulen: enthousiast, zijn blij met de justi 'n time dingen at their fingertips ... 
Zij zelf constateren (door het monitoren van het gebruik) dat deelnemers sneller en meer terugkomen naar de minimodulen dan ze ooit bij de reguliere langere trainingen/courses deden.
De trainers/ontwerpers van de traditionele cursussen waren erg sceptisch ... Zo van ... Wat ik doe kan niet in enkele stukjes van 15 minuten ... zeker niet in één minimodule van ... Tot ze het zagen gebeuren ... (Heb dezelfde ervaring: hebben ooit 3 uur college terug gebracht naar vier lectures van 2 a 3 minuten)

(Zij gebruiken storyline om hele eenvoudige dingen te maken!)

Geen opmerkingen: