dinsdag 5 november 2013

Hillary Clinton bij Learning 2013

Tijdens bezoek en optreden van Hillery mochten geen foto's gemaakt worden en geen elektronische apparaten gebruikt worden. Het bezoek was 'vertrouwelijk' en 'onder ons', dus tijdens de sessie niets naar buiten brengen, twitteren, bloggen of zo. Dit is geen life verslag :)) maar gewoon een paar dingen die zijn blijven hangen.

Ze had absoluut een, ook inhoudelijk, goed verhaal.

Ze focuste op een paar punten:
- het is goed hoeveel aandacht we aan leren en ontwikkelen geven ... en dat is dan vooral gericht op 'vanaf 4 a 5 jaar tot leren tot op hoge leeftijd' ... echter ... dan is vaak het fundament gelegd, of, negatief geformuleerd, het kwaad al geschied. Een erg bepalende factor is de opvoeding en vooral aandacht die iemand krijgt in de eerste jaren van zijn leven en met name de woordenschat die dan ontwikkeld wordt (ze verwijst regelmatig naar inzichten vanuit de neuroscience). Haar pleidooi is dan ook om daar veel meer aandacht voor te hebben en haar inzet, binnen de Clinton stichting is dan ook gericht op het versterken van aandacht en opvoeding in de eerste jaren van iemand leven.

- verder sprak ze uitgebreid over de drie P's als het gaat over leren. Personal (wat je zelf doet en wat het met je doet), Professional (ontwikkeling in je beroep, met belangrijke aandacht voor de professionalisering van 'educators') en Public (wat doe je er dan uiteindelijk mee.

- wat regelmatig in haar betoog terug kwam was het belang van 'evidence'. Zeker als het gaat om 'education' is zij een warm pleitbezorger van 'Evidence Based Education'.

En verder was het interview van Elliot met Hillery gewoon leuk. Voor een foto zie: http://instagram.com/p/gUKBaekenk/ (gekopieerd uit een tweed van Elliot Masie)

Geen opmerkingen: