maandag 19 november 2007

Concept-guided development of ICT-rich learning arrangements

Hoewel deze presentatie betrekking had op een onderzoek uitgevoerd in het basisonderwijs heeft het toch wel weer een aardig inzicht opgeleverd. Marijke Kral (HAN) en Sandra de Koster (VU) presenteerden de resultaten van een onderzoek naar de integratie van ICT- en onderwijsontwikkeling op 6 basisscholen. Op deze scholen liep al een project, begeleid door het APS, gericht op innovatie van het onderwijsconcept (het onderwijsoncept van de scholen variëert van traditioneel tot zeer innovatief i.c. 'natuurlijk leren'). Daarnaast werd de scholen de mogelijkheid geboden via een extra geldstroom ICT-middelen in te zetten. Voor het onderzoek zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. In hoeverre leidt concept-guided ICT-ontwikkeling tot duidelijk verschillende typen van ICT gebruik, gekoppeld aan de visie van de school?
  2. Wat zijn de effecten van specifieke typen ICT-gebruik?
  3. Wat zijn de overall effecten van concept-guided ICT implementatie op de ontwikkeling van school, leraren en leerlingen?

De meest opmerkelijke voorlopige resultaten uit het onderzoek tot nu toe zijn dat er wél een duidelijk verschil is te constateren tussen de scholen met een verschillend onderwijsconcept waar het de geformuleerde leerdoelen en de didactische aanpak betreft, maar níet (!) waar het de gebruikte ICT-middelen/tools en de verwachtingen betreft. Kortom: alle scholen gebruiken dezelfde ICT-tools, ongeacht het onderwijsconcept en gehanteerde leerarrangementen. Als belangrijkste oorzaak hiervoor werd aangegeven dat vanuit het APS elearning niet is geïntegreerd in de onderwijsontwikkeling, wat weer te relateren is aan het ontbreken van voldoende elearning-expertise bij de onderwijskundig adviseurs die de onderwijsontwikkeling hebben begeleid. (N.B.: de onderzoekers zijn pas later bij het project betrokken.)

Een belangrijk leerpunt voor onze eigen innovatieprojecten lijkt mij!

Geen opmerkingen: