maandag 26 november 2007

Guidelines for integrating peer assessment in team work

Guidelines for integrating peer assessment in team work: assuring psychological safety, group awareness and individual responsibility.
Lange titel. Een workshop van het Peer Assessment Collaboration Team (PACT), olv Dominique Sluijsmans (Open Universiteit). Centrale boodschap: richt je op de functie, niet op de vorm van de feedback instrumenten (peer assessment). Het instrument moet bruikbare informatie opleveren, niet slechts scores. Betrek studenten in het formuleren van de criteria. Sluit aan bij de positieve uitingen. (NB In sommige culturen is het sowieso ongepast om kritiek te leveren!) Zorg dat de feedback verband houdt met de taak, met het product, niet met de persoon. Een veel betreden valkuil is dat peer assessment wordt toegepast zonder na te denken over de functie. Het verwordt daarmee tot een koud instrument dat slechts weerstand oproept, terwijl hetzelfde instument zeer waardevol kan zijn bij persoonlijke ontwikkeling.

Geen opmerkingen: