zondag 18 november 2007

Gebruik van een programma-aanpak bij curriculuminnovatie

In deze paperpresentatie werd door twee medewerkers van de Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, geschetst hoe zij op basis van het programma L=W=L (leren=werken=leren) een innovatieproces binnen de faculteit heben vormgegeven en begeleid. Doelen waren om het L=W=L principe te ontwikkelen tot een visie op competentiegericht onderwijs, innovatieprojecten binnen de instituten te inspireren en faciliteren en kennisdeling over onderwijsinnovatie tussen ontwikkelaars binnen het instituut te organiseren. Het geheel maakte op mij geen sterke indruk, vooral omdat bij de presentatie van de conclusies duidelijk werd dat er wel erg weinig commitment van het management aanwezig was (en daar ook niet expliciet aan gewerkt is). Vraag voor de discussie was dan ook hoe, nu geconstateerd kon worden dat het punt bereikt was dat meer commiment nodig was binnen de hele faculteit, dit commitment gerealiseerd zou kunnen worden. En de presentatoren gingen er (m.i. terecht) van uit dat dit niet de taak van het programmamanagement is! Conclusies na 1,5 jaar kwamen er in grote lijnen op neer dat (door het ontbreken van managementsturing? - HvR) de autonomie van de instituten binnen de faculteit echte gezamenlijke innovatie in de gewenste richting sterk belemmert.
Één positief punt uit de presentatie: om de kennisdeling tussen ontwikkelaars te stimuleren en faciliteren is een zogenoemde studio-workshop aanpak gehanteerd die positief bleek te werken voor de begeleiding, het komen tot een gemeenschappelijke vocabulaire en het delen van kennis.

1 opmerking:

Anita Heijltjes zei

Mij viel in deze workshop het 'blauwdruk denken' van de innovatoren op. Competentiegericht onderwijs, een directe relatie tussen onderwijs en onderzoek en een organisatie stimuleren tot kennisdeling (doelen van het betreffende project)zijn mijns inziens niet alleen afhankelijk van een programmaplan en comittment van het management maar ook en misschien vooral van het creëren van een innovatieve cultuur, het verbinden van (al aanwezige) sterke krachten in de onderwijsorganisatie in de richting van de koers die je hebt uitgezet.ylvtz