zaterdag 2 februari 2008

bezoek aan St.Philips College in San Antonio


Op 30 januari bezochten we in San Antonio het St. Philips College, een ‘Community College’ dat onlangs de ‘Met life Foudation Award’ kreeg voor haar inspanningen op het gebied van ‘student engagement’ en ‘student retention’. We spraken met Luis Lopez (learningcentre), Burton Crow (bestuurdlid en onderzoeker), Audrey Mosley (Informatie technologie) en de vice president Pat Candia. Dit College is van oorsprong een zwarte (meisjes)school en heeft nog steeds een cultureel zeer diverse instroom. Het College is ten aanzien van retentie en engagement succesvol als gevolg van een aantal specifieke maatregelen. Eén daarvan is het AIR programma oftewel ‘Advisory in Residence Program’. Sinds 2003 worden ‘advisors’ (counselors, advisors in residence en faculty advisors) getraind om studenten te helpen bij planning, toetsing, aanvullende cursussen en voorbereiding op examens. Uit onderzoek blijkt dat dit programma een positieve invloed heeft op studiesucces in termen van minder uitval en meer kans op het halen van het diploma. Er is een sterke correlatie aangetoond tussen het programma, bijvoorbeeld de training in academische vaardigheden, en de toename van studentenretentie. Bij de FTIC studenten (First Time in College) studenten is het effect het gootst. Het college doet mee aan de CCSSE (Community College Survey Student Engagement). Dit VS brede opgezette survey wordt jaarlijks afgenomen en wordt gebruikt voor ‘benchmarking’ en niet zozeer om te concurreren met andere community colleges.
Het belangrijkste effect op 'engagement en retentie' wordt toegeschreven aan de persoonlijke betrokkenheid tussen docenten en studenten. Het cultiveren van is de relatie is essentieel. Elke student krijgt de kans relaties op te bouwen met docenten en met elkaar. Er ontstaan op St. Philips College als het ware familiale banden die zich soms ook na de studie voorzetten. Er is dus veel zorg voor de student. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met learning communities (virtueel). De ondersteuning is decentraal georganiseerd. Zowel op het gebied van financiën, kinderopvang, on-line cursussen (bijvoorbeeld wiskunde en ‘critical thinking’) worden studenten op maat ondersteund. Computerprogramma’s worden ingezet om studenten te helpen bij de zelfregulering van de studie en het monitoren van hun inzet. Zodra studenten bijvoorbeeld te weinig uren aan hun studie besteden wordt dat computergestuurd gesignaleerd. Kansarme studenten met bijvoorbeeld weinig financiële support en andere problemen krijgen op St. Philips College de mogelijkheid om te studeren en eventueel applicatieprogramma’s te volgen (transferprogramma) om door te stromen naar gerenommeerde universiteiten (die overigens 10% van hun studenten van community colleges moeten aannemen zonder specifieke toelatingseisen ). De federale overheid zorgt voor financiële middelen van de studenten ($2000 per jaar). Kortom een college met veel specifieke aandacht voor de achtergrond van studenten, met een emancipatorische functie voor met name 1e generatie studenten, met een persoonlijke benadering, met systematisch onderzoek naar het effect van hun inspanningen ten aanzien van retentie en engagement.

Geen opmerkingen: