woensdag 6 februari 2008

Connectivisme

Educause ELI 28 januari 2008

George Siemens

Connectivisme: Rethinking Curriculum, Knowledge & Learning
George Siemens heeft het connectivisme geïntroduceerd. De toenemende complexiteit, onder andere veroorzaakt door de informatie-explosie, was voor Siemens de aanleiding om ´leren´opnieuw te overdenken. Complexiteit is onvoorspelbaar net als het weer. Inspiratiebronnen waren voor hem onder meer het werk van Thomas Kuhn (conceptueel) en Freeman Dyson (tool-driven).

Siemens zoomde in zijn presentatie in op ´collective intelligence´, een begrip dat ook in het Horizon report 2008 terugkomt. Het gaat hier om ´embedded knowledge´ kennis die in groepen van individuen en netwerken ontstaat en snel getraceerd kan worden. Hij noemde als voorbeeld de WHO die nieuwe ziekten snel kunnen opsporen en virussen kunnen determineren vanwege hun uitgebreide netwerken. De netwerken kunnen zich op verschillende niveaus afspelen: neurale netwerken, conceptuele netwerken, fysieke netwerken en externe netwerken (buiten). Nieuwe tools geven ons de mogelijkheden om netwerken te vormen denk aan bijvoorbeeld wiki´s en blogs. Ook heeft iedereen ´heroes´ die hij in het netwerk kan inbrengen. Volgens Siemens worden netwerken in het onderwijs nog onvoldoende begrepen.

In het connectivisme wordt kennis gezien als proces en resultaat van netwerken. Leren is verbinden en creëren. Het onderwijs heeft als taak om systematische input te leveren zodat lerenden netwerken kunnen vormen. De taxonomie die onderwijs daarbij kan hanteren is een ´connecting taxonomie´ die bestaat uit:

1. bewustwording (awareness and receptivity)
2. verbindingen vormen (blogs, wiki´s, faceboek)
3. bijdragen leveren/betrokkenheid
4. patroonherkenning
5. betekenis geven
6. praxis
7. reflectie


Volgens Siemens is het curriculum in netwerken voortdurend aan verandering onderhevig (create, co-create en recreate) en zal het curriuculum steeds opnieuw gevalideerd worden. Dat gebeurt niet meer op de klassieke manier maar vindt plaats door middel van de ´fifth estate´. Dit begrip is afkomstig van William Dutton en wil zeggen dat door kritische participanten in het netwerk, met behulp van internet en nieuwe tools, controle en correctie plaatsvindt. Je kunt dit al zien aan de snelle reactie op blogs (!!) en de vorming van wiki´s.

2 opmerkingen:

Rudi zei

Beste Anita,

je hebt nu George Siemens al een paar aan het werk gezien, lezingen gevolgd van hem. Wat zijn de stappen die hij op dit congres heeft gezet. Wat is er in zijn denken verder ontwikkeld?

Hanneke van Riel zei

Wat ik in het verslag lees is wel degelijk meer aandacht dan in eerdere optredens voor wat dit alles voor onderwijs betekent c.q. kán betekenen. Nu nog in de vingers krijgen hoe met deze ideeën ook echt bewust te werken (of bevorderen alle nieuwe tools juist het onbewust op de goede manier werken???)!