donderdag 17 september 2009

Madrid is connecting with......

Het hotel is niet ingesteld op actieve gasten zoals wij. Ontbijten voor de workshops redden we niet. Dan komen we te laat. Dus met nuchtere maag de metro in en dan naast het congrescentrum een snel broodje scoren.....

De workshop van deze ochtend was een pleidooi voor werkelijke samenwerking tussen Afrikaanse universiteiten en Europese universiteiten. De eerste spreker liet zien dat de return of investments van basisonderwijs vele malen hoger is dan die van hoger onderwijs terwijl met name het hoger onderwijs zorgt voor een enorme toename van de schuldenlast van de Afrikaanse landen. Dat terwijl een groot deel van de revenue weglekt, diaspora, naar het buitenland. Een pleidooi voor een evenwichtige samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

Vervolgens hebben we uitgebreid gediscussieerd (ik heb zelfs toneel gespeeld...)over hoe daar vorm aan te geven en een belangrijke conclusie is dat we veel van elkaar te leren hebben rondom cultuurverschillen en hoe we met elkaar omgaan. Belangrijke nog dat we naar tools moeten zoeken om dat wat we leren van elkaar expliciet te maken. Je begrijp dat ik meteen aan mijn project kritisch denken dacht. Een thema dat we zeker mee kunnen nemen bij stage en afstuderen.

Geen opmerkingen: