woensdag 4 november 2009

The future of higher education

The future of higher education

Diane Oblinger

Presentatie van Diane Oblinger, president van Educause over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs en mogelijke strategieën om aan de behoeften en uitdagingen te voldoen.

Behoeften en uitdagingen:

Behoeften:

 • Toenemende vraag naar hoger opgeleiden: hoger onderwijs is de nieuwe norm (AUS 40%, US 60%, UK 50%)
 • Toenemende vraag naar innovatie: 50% fundamenteel onderzoek, 15% toegepast onderzoek vindt plaats aan ho-instellingen
 • Economisch belang: een kleine toename aan hoger opgeleiden leidt tot een aanzienlijke toename van gbp

Uitdagingen:

 • Uitval, o.a. door slechte aansluiting van vooropleiding/voorbereiding door studenten (6jes-cultuur (taal en reken-problematiek)
 • Nieuwe doelgroepen: volwassenen – niet goed voorbereid op ho
 • Spanning tussen kosten, vraag,en kwaliteit – kosten stijgen, middelen dalen

Trends:

 • the network – iedereen is aangesloten, heeft dezelfde mogelijkheden om info te krigrn, bij te dragen aan netwerken
 • collective intelligence – voorbeeld wikipedia – gezamenlijke creatie van kennis – open access – verdwijnen van traditionele belemmeringen
 • nieuwe generatie studenten

emerging models

op het gebied van resources:

 • digitale collecties: boeken, data, archives, new tools for scholarship (tekst analyse), gebruik van consumenten kanalen
 • open educational resources – flat world knowledge, community tools
 • self-publishing – lulu
 • rent an article: 30 miljoen artikelen uit peer-reviewed journals
 • remote instruments: Bradford robotic telescope, mit weblab

op het gebied van knowledge creation:

 • collaboratie –skype, flicker, google docs, integratie van toepassingen met google maps
 • co-laboratoria - nanoHUB.org science gateway for nanotechnologie, CaBIG – gezondheidszorg
 • data-intensive science – computer simulatie mogelijk door toename computational power, simulaties

door gebruik te maken van schaalvergroting

 • cloud computing, gmail, delicious, picasa, confluence, zotero, surveymonkey.com
 • shared and disteibuted resources – virtual computing lab – creates custom environments - teragrid
 • data driven – grote hoeveelheden data ontsluiten

op het gebied van diplomering:

 • need for flexible degrees –leven lang leren – meer deeltijd – meer flexibiliteit in onderwijsaanbod
 • life long learning networks (UK)
 • evc
 • straighterline.com – start any time – transfer credits to partner colleges
 • peer 2 peer university

creating the future

 • above campus infrastructure – shared resources – federated identity management
 • networks and collaboration – virtual orgnaisations, distributed across space and time
 • leveraging investments – sharing resources

Behoefte aan beleid op het gebied van

 • managing and using massive data stores
 • open access
 • identity management
 • security, privacy
 • confidentially
 • sustainability

Samenvattend:

 • van ownership naar access
 • van individual naar collaborative
 • van campus naar above campus

1 opmerking:

René v.dr. Burgt, zei

Welke trends gaan een heftige rol spelen in de EU/NL? En waar gaat Avans de prioriteit leggen.. ben heel erg benieuwd naar de verdere bevindingen...