vrijdag 6 november 2009

Social Networks for Teaching and Learning: Implementation and Assessment

Social Networks for Teaching and Learning: Implementation and Assessment

Diane Sieger


Veronderstellingen

- lerenden construeren hun eigen kennis

- een succesvolle cursus bestaat uit een community die elkaar helpt

- een wiki of sociaal netwerk biedt in zichzelf geen garantie voor een lerende community


Grenzen aan ervaring van

Sieger

- blended learning

- de klas als anker voor blended learning

- wiki: mediawiki

- collaborative platforms sharepoint, googlesite with googleapps

- social network: ning

Kenmerken van ondersteuning van leren door collaborative tools:

- deelname van alle leden van de community

- decentraal (iedereen is gelijk)

- emergent

- heeft netwerk effecten


Wat is de impact van gebruik van web2.0 toepassingen op leren en onderwijs? Is het meetbaar?


Uitkomsten van onderzoek onder studenten:

studenten vinden de volgende

elementen onbelangrijk:

- peer editing of my work (wel door docent)

- frekwenter toegang tot de docent, contact met andere studenten is belangrijker

- geschreven contextuele informatie door de docent (ook hier liever door medestudenten)

wel belangrijk:

- gebruiksgemak

- aanpasbaar door de student

- duidelijk afspraken over deelname

- periodieke feedback van docent

- frekwente feedback van

medestudenten


Vergelijking van platforms:Andere uitkomsten:

- sommige opdrachten kunnen niet in een ander medium worden uitgevoerd

- “hot pages” zijn belangrijk om studenten te lokken

- peer reacties voorafgaand aan een klas-discussie

- andere inzichten beschikbaar voor de klas-discussie

foto2


Sociale effecten:

- studenten gaan zorgvuldiger te werk omdat anderen kunnen lezen wat ze bijdragen

- zorgvuldiger bronnengebruik

- 76% van de studenten vindt dat het samenwerken in een digitale omgeving veel bijdraagt aan het leerproces

- 1/3e van de studenten blijft actief in de wiki na het einde van de cursus


Algemene conclusie:

Gebruik van een digitale omgeving voor samenwerking biedt in een blended learning context een aantoonbare meerwaarde voor de effectiviteit van het leerproces van studenten.

Geen opmerkingen: