dinsdag 19 januari 2010

Digital Histories for the Digital Age: How do we teach writing now?

ELI 19 januari 2010: 13.00 door William G. Thomas III, University of Nebraska.

Naar uitvoering een saaie lezing. Inhoudelijk had hij wel en paar punten (niet echt schokkend voor ons).

Essentie: de betrokken docent gooide zijn bestaande aanpak van het geschiedenisonderwijs overhoop om te bereiken dat de studenten echt als historicus te werk leerden gaan. Daarvoor was nodig actieve betrokkenheid student realiseren ... dus geef de student een rol en laat hem een bijdrage leveren ... wat Web 2.0 tools mogelijk maken.

Idee: gebruik een wiki om studenten actief met bronnen aan de slag te laten gaan en samen tot conclusies te laten komen.

Resultaten:
1) Docent: meteen al zijn eigen conclusie dat hij zijn onderwijsproces grondig moest herinrichten (aantal keer 3 uur collega zou niet meer kunnen) - - > resultaat:
- boek wég,
- lange inhoudelijk colleges vervangen door serie kleine webcolleges en serie 'how to ...' en 'inspiratie' sessies ter ondersteuning van de werkprocessen van de studenten,
- rol docent geevolueerd tot die van coach en moderator van werk in ontwikkeling en ook naar ontwerper, uitlokker en faciliteerder van leerprocessen.
- assessments moesten volledig heringericht worden.
2) Student:
- student veel intensiever betrokken en er is sprake van 'diep', intensief leren
- op natuurlijk manier ontwikkeling van kritisch denken (beoordelen van bronnen en geconfronteerd worden met copien van copien en bewuswording van complexiteit van onderwerp (indit geval historie))
- ging niet zonder redelijk intensieve digitale samenwerking studenten onderling.
- eLiteracy belangrijk.

Mijn analyse:
bevestiging van wat er eigelijk al geweten is ... maar toevallig bracht hij het WEL in praktijk.

2 opmerkingen:

Emmy Bluemink zei

de doelen van de spreker waren hoog: emphasing writing as a part of learning & disciplinary thinking, using dig. sources to expose students to the complexity of the past. Mooie doelen, maar dit komt niet vanzelf tot stand. Belangrijke bevinding was het strak inrichten van begeleiding van studenten by scaffolding. Kort gezegd zijn er nieuwe didactische strategieen nodig om deze vorm van dieper en critical thinking te realiseren. Helaas kwam het hoe daarvan niet onvoldoende tot uitdrukking in de lezing.

Opmerkelijk is dat de beweging naar het diepere leren niet gerelateerd werd aan de beweging om juist de aandacht meer te richten op een body of knowledge (hernieuwde aandacht voor kennis).

Maar terecht gesteld Jan, hij deed het wel!

Hanneke van Riel zei

Ardig om dit ook naast de presentatie van Campbell e.a. te leggen, die zegt dat de wiki eigenlijk niet (goed) werkte in zijn course.