dinsdag 19 januari 2010

Fair Use in Teaching & Learning, the best practices model

Pat Auferheide, Center for social media, American University

ELI Annual meeting 2010

De “Code of best practices in fair use for media literacy education” maakt duidelijk wanneer studenten en docenten materialen waarop copyright berust, zonder toestemming of betaling mogen gebruiken in onderwijs-projecten.

De code is gepubliceerd op centerforsocialmedia.org/medialiteracy.

Een soortgelijke code is ontwikkeld voor het gebruik van film, de “Documentary Filmmakers’ code of best practices in fair use”, te vinden op centerforsocialmedia.org/fairuse.

Deze code is bedoeld voor makers van documentaires die materialen met copyright willen gebruiken.

Doel van beide codes is het weer in evenwicht brengen van de belangen van de copyright-houder met die van gebruikers van informatie op basis van fair use.

In de VS wordt het werken op basis van fair use ook door de wet geaccepteerd. De codes hebben duidelijk gemaakt wat hieronder moet worden verstaan.

Geen opmerkingen: