woensdag 20 januari 2010

Incidental Openness: Exploring Stories of Education in the Open

ELI, 20 januari 2010

"Incidental openness can happen. Institutional mandates typically create initiatives that are weighed down by policy and inefficiencies. At Penn State we have seen an explosion of openness due to the implementation of new platforms for use in teaching and learning. With these platforms in place, we have worked to rethink concepts such as e-portfolios, faculty development, collaboration, OER, and course management systems. During this session, we will describe what Penn State has done, show examples of the impact on teaching and learning, and provide an open forum to discuss our approach and practice to generating open teaching, design, and learning." (door Cole W. Camplese, Director, Education Technology Services, The Pennsylvania State University and Allan Gyorke, Assistant Director, ETS, The Pennsylvania State University)

Hoewel ik niet op de ELI Annual meeting in Austin, Texas ben maar gewoon thuis in Capelle a/d IJssel toch een bijdrage over één van de presentaties op de ELI-conferentie. Een deel van de presentaties is namelijk live te volgen via internet (en trouwens ook later on-demand), te vinden op http://educause.mediasite.com/mediasite/Catalog/pages/catalog.aspx?catalogId=7e668ea5-7ef5-4227-b2da-dab47d4079d4 . Deze specifieke presentatie van Penn State is te vinden via http://educause.mediasite.com/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=337189adafcd46a1918fe62d051c056f .

Het thema van deze presentatie is eigenlijk de filosofie van Penn State: 'Open is winning'. Met MIT als het grote voorbeeld zijn zij fervente voorstanders van het openstellen van content en ander materiaal via internet. In hun presentatie werd een (groot) deel van de tijd besteed aan de uitleg over hoe zij omgaan met portfolio's van zowel studenten als docenten/faculty. In tegenstelling tot wat veel onderwijsinstellingen doen, namelijk gebruik maken van standaard eportfolio-voorzieningen (zoals die binnen Blackboard), geven zij zowel docenten als studenten de mogelijkheid een portfolio in te richten in de vorm van een blog. (Kijk voor meer informatie hierover ook op http://tlt.its.psu.edu/about/news/2009/eportfoliosite en op http://portfolio.psu.edu/). De portfolio's die studenten/docenten op deze manier maken kunnen bij vertrek van Penn State ook meegenomen worden!
Het meest opmerkelijke feit rond deze portfolio's wat werd vermeld vond ik eigenlijk wel dat studenten de keuze hebben hun portfolio op public of private in te stellen en dat vervolgens slechts een zeer klein aantal kiest voor private(80 versus 18.365 public)!
Hoewel er nog veel meer te zeggen valt over deze presentatie vond ik deze manier van omgaan met portfolio's eigenlijk toch het meest interessante onderdeel. Voor meer informatie raad ik iedereen die geïnteresseerd is aan de hele presentatie te bekijken. Het is een enthousiast verhaal uit de praktijk over 'openness' waar we als Avans zeker ons voordeel mee kunnen doen.

(In één van mijn Tweets rond deze presentatie meldde ik al een fan te zijn van Penn State. Dat heeft te maken met eerdere bezoeken aan presentaties van Penn State op EduCause. En ook deze presentatie nodigt uit het werk aldaar wat intensiever te volgen!)

Geen opmerkingen: