woensdag 20 januari 2010

Using analytics to intervene with underperforming college students

ELI Annual meeting 2010

Deze presentatie gaat over de mogelijkheden die analyse van studentgegevens biedt om studenten die dreigen uit te vallen te identificeren en adequate maatregelen te treffen om dit te voorkomen.
Vooral door het gebruik van on line leren worden nu data van en over studenten vastgelegd die je voor dit doel kan gebruiken.

Vijf stappen in dit proces:
- ontsluiten van data (datamining)
- analyse en monitoring van performance
- uitvoeren van wat-als analyse
- ontwikkelen van voorspelmodellen
- inrichten van automatische triggers.

3 voorbeelden:

Purdue university heeft een systeem ontwikkeld met de naam "Signals" op basis van data in Blackboard en het SIS en nog overige data om studiesucces te voorspellen. Welke factoren bepalen succes? Academic preparation + performance + effort. Op basis van de voorspelling worden op studentniveau interventies gepleegd. Studenten ontvangen via Blackboard signalen en adviezen. Er is een duidelijk meetbaar effect op de studieresultaten.

Universiteit van Maryland:
Opvallend is dat er een duidelijke correlatie is tussen de tijd die studenten in Blackboard doorbrengen en het cijfer dat ze voor de cursus halen. De student krijgt on line informatie via een knop in Bb over de eigen inspanning (gemeten in uren activiteit in Bb) tov die van andere studenten (het gemiddelde) én over het eigen cijfer tov dat van de anderen.

Grand Rapids Community College:
Deze instelling gebruikt de tools van het "Project Astro" om de data in Bb te ontsluiten. Project Astro heeft een Building Block opgeleverd dat standaardrapportages levert over gebruik van Blackboard in de vorm van tabellen en grafieken op verschillende niveaus van cursus tot individuele student.
Voor de signalering van risico-studenten gebruikt men Starfish early alert. Dit systeem kan automatisch signalen genereren, maar er kan ook handmatig door een docent een signaal worden ingegeven.

"Starfish EARLY ALERT is an early warning and student tracking system that makes it possible for your institution to easily identify at-risk students before they withdraw."
3 opmerkingen:

Hanneke van Riel zei

En denk je dat wij hier binnen Avans iets mee kunnen?

Rien Brouwers zei

Ja, heb er al met Emmy over gesproken ivm Hippocampus. Opvallend hier was het gebruik van Bb als bronsysteem voor informatie. Daar hebben wij nog niet aan gedacht.

Anita Heijltjes zei

Onlangs ben ik door een vertegenwoordiger van 'Starfish' in NL benadert. Brian heeft zich vervolgens verder verdiept in de mogelijkheden van dit Early Alert systeem voor ons! Interessant vooral door de koppeling aan blackboard!
Bij Asis onderzoeken we momenteel de invloed van performance + mental effort op uitval. Sluit aardig aan op uitval aanpak Purdue University.