dinsdag 29 januari 2008

The business of second life: teaching entrepreneurship, technology and commerce

Ervaringen van docenten, ondersteunende medewerkers en studenten bij het gebruik van second life.
Op de Business school van IOWA State University is bij een drietal courses ervaring opgedaan met het gebruik van second life. Alle activiteiten vinden plaats op een eiland in second life, dat door de universiteit is aangekocht. De universteit heeft ook een aantal accounts (avatars) gekocht die tijdelijk werden uitgeleend aan studenten. Er wordt samengewerkt met bestaande ondernemers (in de werkelijke wereld en in second life), die bijvoorbeeld als gastsprekers optraden, en studenten begeleiden in second life. Daarmee is afstand geen probleem.
Bij de evaluatie is het gebruik van second life vergeleken met een “traditionele” chat (tekstgeorienteerd).
Positieve opmerkingen over second life:
Geschikt voor groepsbijeenkomsten, kwaliteit van communicatie, individuele expressie, nonverbale communicatie, aansluiting bij de buitenwereld, leuke omgeving, teamgevoel.
Minder positief:
Niet geschikt voor tekstchat (te eenvoudig, langzaam), complex, onbekendheid met de applicatie, hoge technische eisen aan apparatuur, omgeving leidt af, bemoeienis door anderen (extern).

Aandachtspunten voor de staf:
Veel voorbereidingstijd nodig (opzet van de cursus, ontwikkeling van leeractiviteiten, etc. en dan dit ook nog inbouwen in second life)
Voordelen:
Interesse van studenten neemt toe, ook voor het onderwerp van de cursus (in dit geval ecommerce en ondernemerschap dus dat past wel goed)
Toegang tot andere studenten en experts is gemakkelijker (afstand is geen probleem)

Geen opmerkingen: