donderdag 16 juni 2011

Voorbereiding studiereis Creativiteit, Innovatie en Leiderschap


Van 18 - 25 juni gaat een kleine delegatie van Avans naar de conferentie van het Creative Problem Solving Institute (CPSI)in Atlanta. Na het congres brengen we een bezoek aan het MIT in Boston om te spreken met Otto Scharmer over TheoryU.


Context en uitgangspunten studiereis
Vanuit het MJB en de daaraan gekoppelde herijkte onderwijsvisie maken we een beweging naar de toekomst. Een belangrijk gegeven bij de uitvoering van het MJB 2011-2014 is de voortdurende turbulente (onderwijs)omgeving waarin wij opereren. Ten behoeve van Avans 2014 hebben RvT en CvB, (in nauwe samenspraak met de top 45) ambitieuze en veelal uitdagende doelen gesteld. Nu we met de uitvoering daarvan zijn begonnen wordt allengs duidelijk dat de voordurende verandering waarvoor onze Hogeschool staat zich op drie terreinen in het bijzonder laat karakteriseren:

1. het gebied van leren, bildung en ontwikkelingsprocessen in verbinding met beroepsontwikkeling en samenleving;
2. het gebied van leiding aan en sturen van de professionals in de organisatie, opnieuw in verbinding met beroepenveld en samenleving;
3. het gebied van de inrichting en uitvoering van eigentijdse onderwijs dienstverleningsprocessen.

Meer dan ooit zal een beroep worden gedaan op het creatieve en kritische vermogen van studenten om oplossingen te vinden voor vraagstukken in een steeds complexer wordende wereld. Dat stelt eisen aan de onderwijsorganisatie en aan ons als aanjagers van eigentijds onderwijs in een up to date leeromgeving. De beweging die we daarvoor moeten maken komt niet uit zichzelf tot stand.

Er valt in de wereld van onderwijs (en onderzoek) veel te leren en er zijn heel veel plaatsen waar veel inspiratie opgestapeld ligt. Een bezoek aan zulke plaatsen geeft veel nieuwe energie en ideeën. De studiereis is een reis van inspiratie, ontmoeting, leren, adopteren en verbinden. Alle onderdelen van het programma zijn hierop afgestemd en vormen de inspirerende basis tot verder werken en initiatieven nemen na de reis.

Het idee is om met een kleine groep, vanuit verschillende onderdelen van de organisatie die zich bezighouden met het leerproces van de student en de voorbereiding van de student op dat leerproces, een ‘verkenning’ te maken en op basis daarvan een grotere groep van collega’s in de verschillende academies te gaan betrekken.

We vragen hiervoor aan Avans een investering in tijd, mensen en geld en aandacht voor de theorieën en inzichten die de studiereis ons zal brengen. We willen hiermee een beweging in gang zetten binnen Avans om het gedachtegoed van creative problem solving, innovatie en creativiteit verder vorm te kunnen gaan geven. Niet alleen gericht op het primaire proces van onderwijs geven maar ook op al datgene wat er rondom dat onderwijsproces plaats vindt en in gang wordt gezet. De (toekomstige) student speelt daarin een centrale rol. (Tekst: Marjolein Schooleman)

Het reisgezelschap:
Bart Kapteijns (ATM), Emmy Bluemink-Backx (CvB), Jan Snijders (LIC), Marjolein Schooleman (CvB), Rob de Haas (extern, reisleider + spreker op conferentie) en Ronald Spruit (LIC)

Via deze blog proberen we je op de hoogte te houden van onze bevindingen gedurende de studiereis.

Meer info:
Weblinks voor meer informatie

1 opmerking:

Koen Demouge zei

Ha Ronald,

Dit gaat ABC met grote belangstelling volgen. Het roept ook meteen een vraag op. Op welke creatieve wijze :-) komt een reisgezelschap tot stand (vinger opsteken?). Je zou verwachten dat ABC, met als peilers Innovatie, Creativiteit en Ondernemerschap betrokken wordt. Voor nu: veel plezier en we zijn benieuwd naar de bevindingen en input voor het onderwijs bij ABC. Have fun!

Groet,
Koen Demouge