maandag 27 juni 2011

World Café on CreativityDe tweede dag van het CPSI-congres in Atlanta startte in de grote zaal met een World Café. Na een korte ontstaansgeschiedenis en fotoreportage van diverse coffeeshops in de wereld kregen de naar schatting 300 deelnemers de opdracht om in groepen van 4 na te denken over de vraag:

‘Why should organizations and society embrace creativity?

De bevindingen werden met stiften op tafel geschreven waarna drie groepsleden werden verzocht om een andere tafel op te zoeken om daar het gesprek te vervolgen. Een persoon bleef met de aantekeningen op de tafel achter als het geheugen van de eerste groep.In de derde ronde stond een nieuwe vraag centraal:

What would the world be like if all organizations and society effectively capitalized on creativity?

Na een vierde ronde is ieder individu gevraagd om te reflecteren op voorgaande en om op te schrijven wat hem of haar het meest had geraakt. Een microfoon ging de zaal rond voor degenen die zich geroepen voelden om hun belangrijkste inzichten te delen. Als afsluiting werden de deelnemers gevraagd om een visuele weergave te tekenen van hun 'key insight'. Voor degenen met een twitteraccount bestond de mogelijkheid om in 140 tekens het inzicht te delen met de rest van de wereld.

Ervaring
Onze ervaringen met deze werkvorm waren zeer positief. In een korte tijd hebben we met veel interessante mensen gesproken. Ieder met een persoonlijke visie op het onderwerp. Dat leverde boeiende ontmoetingen en nieuwe inzichten op.

Relatie met Avans
Met deze werkvorm voorkom je dat iemand voor de groep staat te prediken. Met respect voor ieders persoonlijke inzichten ontwikkel je een gezamenlijke visie. Het is daardoor goed bruikbaar bij de introductie van het onderwerp Creativiteit voor een grotere groep binnen Avans.
De werkvorm kan heel krachtig zijn om samen met betrokkenen na te denken over het belang van het onderwerp voor Avans. Het is daarbij wel belangrijk dat collega’s in de goede sfeer komen en niet dat het wereldcafé (dat op zichzelf niet nieuw is) als een droge techniek wordt benaderd.

Voor docenten is het een voorbeeld hoe je studenten in grote groepen toch actief bij de introductie van een onderwerp kunt betrekken.

Geen opmerkingen: