vrijdag 28 november 2008

Blended learning please

Bergen, Noorwegen
Earli congres 2008

Peter Roels van de KU Leuven vertelt over een 'Computer Assisted Instruction'(CAI), ontwikkeld met Question Mark Perception rond een specifiek onderwerp: celdeling. Het doel van de ontwikkelde ‘questionaire’ is het verwerven van hogere orde kennis op een adaptieve en zelfstandig te doorlopen manier.

Voordelen van CAI
Volgens Peter heeft het ontwikkelen van CAI enkele voordelen:
- Je kunt studenten voorzien van onmiddelijke, uitgebreide en antwoordspecifieke feedback;
- Het is mogelijk om adaptieve leerroutes te ontwikkelen door remediale zijpaden toe te voegen;
- Het tempo waarin geleerd wordt bepaald de student zelf.

Onderzoeksvragen:
1. Is het mogelijk om met CAI te differentiëren?
2. Is het leereffect van CAI vergelijkbaar met een hoorcollege?
3. Hoe waarderen studenten CAI?

Differentiatie
Uit het onderzoek blijkt dat studenten verschillende leerroutes doorlopen. In totaal zijn binnen het inhoudsgebied van celdeling 9 remediale routes ontwikkeld. Sommige routes zijn door de meeste studenten geraadpleegd. Andere routes veel minder. Er is dus een variatie in het raadplegen van de verschillende remediale routes.

Leereffect
Bij zowel de experimentele als de controlegroep was het leereffect laag. Het verschil tussen de pretest en de posttes liet een kennistoename zien van 35% naar 55%. Op korte termijn leek het hoorcollege iets meer effect op te leveren. Op lange termijn was dat vergelijkbaar.

Peter geeft enkele mogelijke verklaringen voor het lage leerrendement. Het onderwerp en de intrinsieke complexiteit van het onderwerp motiveren de student nauwelijks. Wellicht zijn andere onderwerpen beter geschikt. Daarbij zien weinig studenten het nut van het maken van een posttest. Ze hebben immers hun cijfer toch al gehad.

Waardering
Studenten waarderen de CAI hoger waar het gaat om de uitdaging. Door de vraag en antwoord methode wordt je meer uitgedaagd om na te denken dan tijdens een hoorcollege: “A lecture is told by the lecturer!”
De studenten geven wel aan behoefte te hebben aan een uitgebreidere introductie. Op de vraag ‘Welke methode heeft je voorkeur?’ antwoorden de meeste studenten dat ze eerst een goede introductie willen om daarna zelfstandig aan de slag te gaan met CAI. Ze vragen met andere woorden om een vorm van Blended Learning.

Conclusies:
- Differentiatie met CAI is mogelijk;
- CAI is even effectief als een hoorcollege;
- Studenten worden meer uitgedaagd door CAI in vergelijking met een hoorcollege;
- Studenten vragen naar Blended Learning

Geen opmerkingen: