vrijdag 28 november 2008

What is the effect of the use of knowledge sources and what is the influence of reasoning skills?

Bergen, Noorwegen
Earli congres 2008


Wolter Paans van de Hanzehogeschool gaf een interessante presentatie getiteld: What is the effect of the use of knowledge sources and what is the influence of reasoning skills? Onderzoeksvraag: Ziekenhuizen constateerden dat verpleegkundigen problemen hebben met het corr3ect formuleren van de juiste diagnose (niet goed of incompleet) o.a. ten beoeve van de overdracht. Het onderzoek was twee-ledig: het effect van het gebruik van handboeken werd onderzocht en daarnaast de invloed de zogenaamde 'knowledge en reasoning skills'. Studenten kregen een beschrijving van een case en daarna zagen ze ook daadwerkelijk de patiƫnt. Uit het onderzoek bleek dat studenten en verpleegkundigen die tijdens het opstellen van de diagnose de beschikking hadden over handboeken en voorgestructureerde formulieren een betere diagnose opstelden dan de groepenn die geen hulpmiddelen ter beschikking hadden gekregen. Van de 6 diagnoses die opgesteld werden tijdens het onderzoek waren er 2 fout (i.p.v. Suikerziekte werd er alcoholisme geconstateerd ondanks het feit dat in case duidelijk was aangegeven dat mevrouw nooit dronk mu.v. het glaasje gisteren waarna ze flauwviel). Tijdens de opleiding leerden studenten gebruik te maken van handboeken maar eenmaal werkzaam in de praktijk gingen veel verpleegkundigen er vanuit dat kennis reeds aanwezig was in het hoofd en verder werden de handboeken ook niet gebruikt door tijdgebrek. De conclusie van het onderzoek was dat de uitkomsten gevolgen moesten hebben voor zowel praktijk als beleid. Mogelijke oplossingen: meer aandacht voor reasoning skills, inzet van ict (bijv. devices waarop 'nursing diagnosis' geraadpleegd kan worden) en ook mindmapping meer inzetten tijdens opleiding om diagnostische vaardigheden te verbeteren.
Website lectoraat: www.hanze.nl/transparantezorgverlening.

Geen opmerkingen: