donderdag 27 november 2008

Leerstijlen: een longitudinale studie


Sandra Fleming en collega’s hebben op het Trinity College in Dublin binnen de bacheloropleiding tot verpleegkundige onderzoek gedaan naar veranderingen in leerstijl gedurende de 4-jarige opleiding. Meer specifiek was de vraag: verandert de dominante leerstijl gedurende de opleiding? Bij dit onderzoek (respons 53% na 4 jaar) is gebruik gemaakt van de Learning Style Questionnaire van Honey en Mumford (2000), gebaseerd op de theorie van Kolb, bestaand uit 80 vragen.


Deze leerstijlentest maakt onderscheid in de leerstijlen activist, reflector, pragmatist en theorist (enige gelijkenis met Kolb lijkt hier aanwezig).
De dominante leerstijl van de verpleegkundestudenten blijkt op basis van dit onderzoek die van reflector te zijn, zowel bij de start als aan het einde van de opleiding. Gedurende de opleiding treden dus weinig veranderingen op. Bovendien is geen correlatie te vinden tussen één van de vier leerstijlen en resultaten binnen de opleiding (aan einde 1e jaar of einde 4e jaar). In de discussie na afloop van de presentatie werd o.a. ingegaan op de vraag of ‘reflector’ eigenlijk een gewenste leerstijl is voor een verpleegkundige. Dat lijkt mij een leuke vraag om verder te onderzoeken!

Geen opmerkingen: