vrijdag 28 november 2008

De rol van herhaling

Bergen, Noorwegen
Earli congres 2008

Geoff Hilton vertelt aan het begin van zijn presentatie dat hij al veel langer het sterke gevoel had dat het maken van een videoproductie het leren versterkt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ook volgens hem, maar hoe en waarom is dat zo? Geoff richt zich in zijn onderzoek op de rol van herhaling.

Foto volgt nog

In het onderzoek zijn groepen kinderen gevolgd die bezig zijn om de werking van een balans te onderzoeken. De ene groep kreeg de opdracht om voor de andere leerlingen een poster te maken van hun bevindingen. De andere groep kreeg de opdracht om een videoproductie te maken. De werking van een balans is onder te verdelen in vijf niveaus, oplopend in complexiteit:

Foto volgt nog

Wat uit het onderzoek van Geoff blijkt is dat de kinderen die de opdracht krijgen om een videoproductie te maken een hoger niveau van complexiteit bereiken. De helft van de kinderen behaalde dit hoogste niveau. Van de groep kinderen die een poster hadden gemaakt bereikte slechts een achtste het hoogste niveau.

5 levels of complexity

Het verschil kan worden verklaard door datgene wat Geoff ‘rehearsive behaviours’ noemt. Vrij vertaald: 'herhalingsgedrag'. Het gaat in ieder geval om het feit dat het maken van een video bepaald gedrag oproept bij kinderen, ze worden uitgedaagd om hun uitleg meerdere malen te herhalen. Voordat je een video-opname maakt, denk je in de voorbereiding herhaaldelijk na over de uitleg die je gaat geven. Het maken van een poster stimuleert dit gedrag niet. Daar komt bij dat de kinderen rekening houden met hun publiek. De tekst op een poster is anoniem, maar een video is heel persoonlijk. Iedereen kan het zien en horen! Het bewustzijn van een publiek stimuleert dus ook de ‘rehearsal behaviour’. Het maken van een video is naar buiten gericht. Geoff heeft tijdens zijn observaties kinderen vaak horen zeggen: “Nee, dat snappen ze niet!” Het maken van een poster daarentegen doe je volgens Geoff meer voor de docent en voor een goed cijfer.

Geoff maakt onderscheid in vier typen van herhaling (Rehearsal Types):
- personal silent,
- personal oral,
- group getting passed from person to person,
- peer assisted.

Van ieder type toont hij een filmpje.

4 filmpjes volgen nog.

Geldt dit ook voor het hoger onderwijs?!
In de discussie vertelt een universitair docent dat zij dezelfde methode hanteert voor haar studenten. Zij noemt videoproductie een uitermate krachtige leermethode om studenten uit te dagen en te activeren.

Geen opmerkingen: