woensdag 26 november 2008

Wees niet blind

Prof. Dr. Lily Orland Barak is de eerste keynote-speaker op het Earli-congres. Zij spreekt over kennisconstructie in onderwijsleergesprekken. De strekking: Het leereffect van onderwijsleergesprekken wordt vele malen groter wanneer docenten/mentoren het belang van sociale en culturele aspecten erbij betrekken.

Om haar verhaal kracht bij te zetten heeft ze een onderwijsleergesprek tussen een joodse docent en een arabische student ontleedt. In het voorbeeld komt duidelijk naar voren dat de docent en de student enorm van elkaar verschillen. Dit komt het effect van het leergesprek niet ten goede. Aan het eind van het betreffende leergesprek heeft de docent wel het idee dat de student veel geleerd heeft. Ze legt vooral het accent op haar eigen rol. Ze heeft gespiegeld, geparafreseerd en open vragen gesteld. Dus goed gedaan, maar daar denkt de student anders over. Nog sterker, in een vergelijkbare situatie die lijkt op de situatie die in het gesprek is behandeld zou hij/zij nog niet weten wat hij/zij de volgende keer anders zou doen. De zorg is nog even groot, zo niet groter. “De docent was metaforisch blind voor de ‘inner voice’ van de student,” zegt Orland Barak. De student heeft anders gezegd weinig baat gehad bij het onderwijsleergesprek.

De boodschap van Orland Barak: Wees bewust van sociale en culturele aspecten in onderwijsleergesprekken. Die uiten zich in verschillende interpretaties van…
- De rol
- Waarden en overtuigingen
- Leermethodiek
- Ideologie
- Leerinhoud
- Verwachtingen
- Taal

Geen opmerkingen: