vrijdag 28 november 2008

Slecht plan

Bergen, Noorwegen
Earli congres 2008


'Bad plans of approach lead to troublesome projects'. Om daar iets aan te doen heeft Steven Nijhuis (Hogeschool Utrecht) een digitale coach ontwikkeld die studenten helpt bij het schrijven van een plan van aanpak.

Het probleem is volgens Steven dat studenten het opstellen van een plan moelijk vinden en bovendien dat zij het niet beschouwen als een onderdeel van het echte werk, namelijk het produceren van resultaten.

In een kleinschalig onderzoek heeft Steven onderzoek gedaan naar het zelfsturend vermogen van studenten: ‘Will a digital coach help to learn to think for themselves?’ De ontwikkelaars van de tool denken dat de digitale coach helpt. Critici zetten daar vraagtekens bij. Een procedure laat zich niet eenvoudig in een digitale tool vatten. De centrale vraag: Will it help?

Mogelijke oplossingen voor het probleem zijn:
- betere handleidingen en cursussen over projectmanagement;
- frequente interactie tussen docent en student;
- digitaliseer de docent: a digital coach.

De onderzoeksvraag: Is er een manier om studenten digitaal te ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak?

Wat is de digitale coach?
De digitale coach is niet meer dan een vragenlijst die studenten moeten invullen. Dat doen zij in een excelsheet. De vragen zijn zorgvuldig samengesteld door experts op het gebied van projectmanagement. De vragen zijn voorzien van voorbeelden. Hier kan de student gebruik van maken. De digitale coach is vrij toegankelijk voor iedereen die er gebruik van wil maken.

https://www.surfgroepen.nl/sites/Ontwerpprojecten/DC/default.aspx

In de workshop laat Steven de deelnemers ervaren hoe het is om met de vragenlijst te werken. Het valt ons op dat het een beroep doet op hogere orde denken; je wordt echt aan het denken gezet. Enkele vragen:
Wat is de opdracht? Wat wil de opdrachtgever bereiken?
Wat moet je doen? Wat moet je maken van de opdrachtgever?
Hoe is de situatie nu? Wat is er aan de hand bij de opdrachtgever en waarom is dat vervelend?
Zijn er anderen bij het project betrokken dan de opdrachtgever? Wat willen die?
Waarom nu? Waarom heeft de opdrachtgever het probleem nog niet zelf opgepakt?

Resultaten
Studenten waarderen de digitale coach positief. 91% denkt dat het een bijdrage levert aan het verbetren van hun plan. 59% gaat de vragenlijst de volgende keer weer gebruiken. 77% is voornemens om de digitale coach aan te bevelen bij anderen. En 91% vindt dat het beschikbaar moet zijn voor iedereen. Maar leidt het ook tot betere plannen van aanpak?! Daar wordt geen antwoord op gegeven. De meeste deelnemers aan de workshop zijn het wel eens met de stelling dat de digitale coach helpt bij het voorkomen van fouten.

Ik denk dat de digitale coach een handig hulpmiddel is bij het opstellen van een plan van aanpak. Ik denk dat ik het zelf ook wel ga raadplegen, maar het is niet meer dan een goed hulpmiddel. Het kan de docent niet vervangen en dat lijkt mij ook helemaal niet wenselijk. Daarvoor is het maken van een plan van aanpak blijkbaar een te complexe vaardigheid en dat vraagt om gerichte begeleiding en feedback. Studenten kunnen wel gevraagd worden eerst de vragenlijst in te vullen. Dit is dan onderwerp van gesprek. Dat scheelt tijd en geeft input voor de gerichte begeleiding. Studenten kunnen ook elkaars plannen beoordelen. Vaak zien ze de fouten bij de ander eerder dan bij zichzelf.

Geen opmerkingen: