dinsdag 20 januari 2009

General session on Virtual worlds

"Virtual Worlds as Naturally Occurring Online Learning Environments" — Constance Steinkuehler, Assistant Professor, Educational Communication & Technology, University of Wisconsin–Madison


Constance is er van overtuigd dat virtual worlds wel degelijk een leeromgeving vormen. Zij demonstreert dit aan de hand van het grote aantal mensen dat deelneemt aan MMO's (massive multiplayer games) zoals Warcraft en de tijd die zij daaraan spenderen (gemiddeld drie kwartier per dag). Zij doet er dan ook promotie-onderzoek naar.


Via een analyse/codering van bijdragen op discussieforums op internet over dit type games probeert Constance te achterhalen of spelers wetenschappelijk aantoonbaar leergedrag vertonen via deductie, voortbouwen op elkaar ideeen en toepassing van modellen. De uitkomst was dat zo'n 86% van de bijdragen gericht was op probleemoplossing via sociaal constructivistisch gedrag. Ook het toetsen van modellen en toepassing van mathematische theorieen komt voor.

Ook heeft constance gevonden dat een veel groter aandeel van de bijdragen van evaluatieve aard (Is het niet zo dat ...) is dan in dagelijkse communicatie. Ook dit is een indicatie van de waarde van games als leeromgeving.


Constance vergelijkt games ook met de gebruikelijke leerpraktijk in het instituut, waarbij docenten proberen studenten bekend te maken met hun eigen manier van redeneren etc. Dit lijkt juist wetenschappelijk gedrag te demotiveren in plaats van uitdagend te zijn om nieuwe concepten te verkennen.

Ook blijken gamers veel informatiebronnen te gebruiken om hun spel te verbeteren. Ook dit lijkt sterk op gewenst leergedrag. Dit wordt ook nog eens bevestigd als je de gebruikte terminologie analyseert.

Kortom bewijzen te over voor het nut van games.


Geen opmerkingen: