donderdag 22 januari 2009

Running out of Science Laboratory Space


Dr. Jim Brown; Ocean County College. Sessie donderdag 22-1-2009 08.00 - 09.00

Probleem: toenemend geweldig tekort aan gekwaificeerd personeel

Wat bleek: erg veel oudere (her)intreders sprongen in de nood die ontstond.

Noodzaak: deze mensen moesten (her)opgeleid worden.

Oplossing: richt een echt goed deeltijdopleidingsprogramma (1 dag per week) in met erg veel eLearning ondersteuning. --> harstikke sucesvol: veeeeel studenten en (gelukkig ook veel geslaagden).

Nieuw probleem : veel leeractiviteiten vinden plaats in een laboratorium. Hun eigen labfaciliteiten werden al snel te klein (los van het probleem en de kosten om er te komen).

Aanpak: Ze gingen zoveel mogelijk lokale labruimten van anderen gebruiken (inrichten kleine labs in de ziekenhuizen, gebruik labs en verrijken lokale colleges en middelbare scholen).
Gaandeweg via volledig herinrichten van hun eLearning gingen ze ook zoveel mogelijk virtuele labs inrichten en daaraan gekoppeld (en daar zit denk ik het hele slimme) Labpacs te laten kopen (eenvoudige dingen om feitelijk thuis een klein eenvoudig, maar voldoende, lab in te richten) en pakketjes labmateriaal voor lokaal gebruik door de student te verstrekken. EEn soort hands-on-lab aanapak. Best leerzaam hoe ze dat daar aangepakt hebben.

Overigens zijn zij 'Softchalk' gaan gebruiken (is inderdaad heel handig en eenvoudig werkend programma) om eLearning content te ontwikkelen. Ze gebeuiken daarbij veel door McCrawHill (uitgeverij) ontwikkeld onderwijsmateriaal.

Verder zijn ze (net als bijvoorbeeld de TWU, zie vorig jaar ELI bezoek) Quality matters gaan gebruiken --> grote kracht hiervan: en heldere evaluatie kaders én anderen 'beoordelen' de kwaliteit van jouw eLearning courses en geven feedback voor verbetering. Geeft geweldige kwaliteits impuls.Ze zijn nu een en ander grondig aan het evaluaeren: de eerste resultaten wijzen op succes! Ze wille wel nog meer data verzamelen voor ze er wetenschappelijke conclusies aan willen verbinden en het van de daken willen schreeuwen.

En wat vinden hun studenten:

Geen opmerkingen: