dinsdag 20 januari 2009

Information literacy

Bringing Down the Walls: A Web 2.0 Collaboration to Reach Faculty and Facilitate Student Learning
Elizabeth Killingsworth, Interim Head, Information Literacy and Outreach, University of Central Florida
Kelvin Thompson, Ass't Director, Course Development & Web Services, University of Central Florida

Ik heb deze sessie bijgewoond omdat we tijdens deze trip ook bij deze universiteit op bezoek gaan.

UCF heeft information literacy gekozen als centraal thema op het niveau van het instituut als onderdeel van een kwaliteitsverbeterplan in het kader van de accreditatie.
Er wordt gewerkt aan concrete producten die door studenten kunnen worden gebruikt. Voorbeelden zijn een techniek (in de vorm van een webtool) om de waarde van een website te beoordelen en het gebruik van een plagiaat-tool.

Kenmerkend voor de gekozen aanpak is de samenwerking tussen mensen met een verschillende rol/functie (instructional designers, librarians, faculty, students).
Een vraag die al snel in het proces de kop opstak, was kopen of bouwen van een systeem om information literacy modules in onder te brengen. Uiteindelijk is gekozen voor zelfbouw, waarbij werd samengewerkt tussen mediathecarissen, medewerkers van course development & web services, kennis van nieuwe media. Cultuurverschillen werden al snel duidelijk en daarom werd gekozen voor het organiseren van veel bijeenkomsten in kleine groepjes, vaak van twee personen om de verschillen te overbruggen.

De inhoud van de modules is afgestemd op landelijke standdarden (ACRL Information literacy standards for higher education) die zijn uitgebreid met web2.0 tools als wiki's, blogs, tags, kortom veel beter passend bij de informatiewereld van de student.

In eerste instantie is gekozen voor een strakke projectmanagement aanpak met duidelijke opeenvolgrende stappen. Uiteindelijk bleek dit toch niet te werken en is geswitcht naar een flexibele aanpak met extra aandacht voor leren van elkaar en voortbouwen op eerdere resultaten. Hiermee groeide ook het onderlinge vertrouwen tussen de projectleden.
Alle resultaten werden voorgelegd aan studenten en docenten en dit leidde tot aanpassingen: korter, sneller toe te passen, sneller resultaat, kleinere eenheden. Alle modules worden voortdurend geevalueerd en aangepast.

Als gvolg van de gekozen aanpak is er nu veel meer sprake van een gedeelde visie tussen verschillende afdelingen. Bijvoorbeeld het gezamenlijk werven van projectleden door de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen leidde al snel tot het begrijpen van elkaars taal, manier van werken, etc. Met name voor de biblitheek is het resultaat een veel grotere kennis van andere afdelingen, maar ook een groot netwerk binnen de universiteit.Relevante links:
http://infolit.ucf.edu
http://if.ucf.edu
http://tinyurl.com/7ht5qk

2 opmerkingen:

Wilma Hoedemakers zei

Leuk en interessant verslag!
Als je Information Literacy gaat inzetten als onderdeel van kwaliteitsverbeterplan, geef je het belang hier duidelijk van aan. Het belang van informatievaardigheden wordt binnen Avans, gelukkig, ook steeds meer gezien.

Ronald Spruit zei

Goed voorbeeld doet goed volgen... We gaan hier eens goed naar kijken!
Dank.