woensdag 21 januari 2009

Michael Wesh

From Knowledgeable to Knowledge-able: Experiments in New Media Literacy
Michael Wesh, Assistant Professor of Cultural Anthropology, Kansas State University

It took tens of thousands of years for writing to emerge after speech, thousands more before the printing press was invented, and a few hundred more for the telegraph to arrive. Today, new ways of relating are constantly created and a new communication medium emerges every time someone creates a web application—a Flickr here, a Twitter there. How can we use new media to foster the kinds of communication and community we desire in education? This presentation will discuss both successful and unsuccessful attempts to integrate emerging technologies into the classroom to create a rich virtual learning environment.

Na Educa Berlin in december blijkt Michael Wesh ook aanwezig op de Annual Meeting van ELI om een key-note te presenteren. In twee maanden mag je niet verwachten dat Michael veel nieuwe ideeen presenteert. Zijn boodschap blijft dezelfde, nog steeds actueel en goed gepresenteerd.
Michael Wesh stelt grote vraagtekens bij de "traditionele" manier van lesgeven en gebruikt daarbij uitspraken van studenten over wat er werkelijk gebeurt in de classroom en het verschil met wat de docent denkt dat er gebeurt. Ik kan me voorstellen dat dit in de VS nog steeds een vernieuwende boodschap is. In Europa zijn we gelukkig wel wat verder, hoewel de maatschappelijke discussie over onderwijs ook de dreiging in zich heeft van een terugkeer naar het "goede oude systeem". Dit gaat dan echter wel voorbij aan de ontwikkelingen buiten de schooldeuren en de veranderingen die deze met zich mee brengen in het (leer)gedrag van huidige en toekomstige studenten.
Michael Wesh probeert goed te luisteren naar studenten en te ontdekken wat de verwachtingen van studenten zijn en daarop in te spelen.

Leren is niet louter kennis overdragen (kan dit eigenlijk wel? Informatie kun je overdragen, kennis zit in je hoofd), maar leren is betekenis geven en relaties leggen. Leren moet niet gestuurd worden door wat gevraagd wordt tijdens een toets, maar je moet stimuleren dat studenten nieuwe dingen ontdekken, dus studenten niet beperken maar juist ruimte geven.

In plaats van de grote beschikbaarheid van informatie via internet als bedreigend te zien, moet je er juist gebruik van maken. Information literacy is daarbij zeer belangrijk. Leer studenten op een goede manier gebruik te maken van deze informatie en nieuwe tools die beschikbaar komen daarbij in te zetten.

2 opmerkingen:

Adri Verhoosel zei

Toch een inspirerend mens die Michael Welsh! Kritisch kijken naar wat er goed was in 'het goede oude systeem' en dit meenemen in nieuwe ontwikkelingen.

Veel plezier jullie daar!


Adri

Ronald Spruit zei

'Information Literacy' als een van de belangrijkste HBO-competenties (/vaardigheden)?

Vanuit het project Digitale Learning Content zijn we zoek naar docenten binnen Avans die samen met ons na willen denken over het verwerven, ontwikkelen en inzetten van leerobjecten om studenten te ondersteunen informatievaardiger te worden. Hebben jullie tips? Namen van mensen waar we kunnen beginnen?