dinsdag 20 januari 2009

Horizon Report 2009Presentatie Horizon 2009 Report tijdens ELI:


(zie ook het gehele rapport: http://horizon.nmc.org/.

Relevante technologieen:


- Mobile devices: doorzettende ontwikkeling met betrekking tot 'mobile devices'. Steeds meer toepassingen komen daar bij elkaar, waarmee het nu nog veel nadrukkelijker tot een instrument (het mobile device) wordt dat de drage zal zijn van toepassingen voor leren, productiviteit en social networking;
- Cloud computing: Hier gaat het om het in hoog tempo beschikbaar komen van grote 'data-farms', grote clusters van netwerken van servers, die een geweldige hoeveelheid processorkracht en dataopslagcapaciteit voor iedereen beschikbaar maken (denk aan de recente initiatieven van Google (OU doet heel haar mailafhandeling daar bijvoorbeeld) en de nieuwe producten van Micro-Soft). Dit maakt goedkope offsite dataopslag, grote multi-user applicatiegebruik, delen van resources en dergelijke mogelijk. De voorspelling is dat we daarmee heel anders over computers, netwerken, data en software zullen gaan denken (immers het 'device' in mijn handen wordt steeds eenvoudiger en platter, het plukt alles wat het nodig heeft uit de lucht, uit de 'cloud' en geeft het ook weer daaraan terug. Iedereen is met zijn device aan de 'cloud' gekoppeld en dus is iedereen snel en eenvoudig mt elkaar te verbinden.
- Geo-everything: Steeds meer gewone devices en apparaten kunnen automatisch hun plaats bepalen en kunnen relevante data daarover samen met 'gevangen' media (films, foto's, verslagen) eenvoudig vastleggen en opslaan en delen. De gewone man moet de waarde hiervan nog echt leren ontdekken. Research doet er al gewelfdig leuke en nuttige dingen mee.
- The Personal Web: deze sterm slaat op de verzameling , vaak gratis, eenvoudige technologieen die gebruikt worden om het eigen gebruik van internet vorm te geven en te managen. Je creeert ermee je eigen persoonlijke web-based omgeving, je personal web, dat heel expliciet je eigen sociale netwerk, je sociale-, leer- en professionele activiteiten ondersteunt. Vanuit het perspectief van leren is de 'personal learning environment' al aardig dichtbij.
- Semantic Aware Applications: (zelf vind ik dit (Jan) de vaagste) het gaat hierbij om applicaties die in staat zijn op basis van semantische aspecten relaties te leggen tussen data en op basis daarvan samenhang te zien en nieuwe betekenis toe te kennen.
- Smart objects: het gaat hier om opjecten die met ekaar kunnen communiceren en op elkaar kunne reageren. Hier wordt al jaren over gesproken (de koelkast die zelf bestelt, of de weegschaal die de koelkast de opdracht geeft om de komende week dicht te blijven als degene die te zwaar is hem wil openen). Het schijnt er nu echt te zijn.

Trends:


- Verder doorzettende globalisering heeft en steeds grotere invloed op de manier waarop we werken, samenwerken en communiceren.Hierin zit de erkenning dat de ontwikkelingen niet zozeer een technologische revolutie representeren, maar een SOCIALE REVOLUTIE.
- De notie van collectieve intelligence. Dit maakt niet alleen dat we dank zij collectieve intelligentie andes over dingen gaan denken en tot andere antwoorden/oplossingen komen .. het heeft vooral ook tot gevolg dat de lerende partner en porducent wil zijn in de onderwijsleerprocessen en niet alleen consument. De leerders willen ook meer invloed op hun eigen leeromgeving en zijn er aan gewend dat ze een geweldige hoeveelheid content en kennis beschikbaar hebben onder hun vingertoppen.
- Ervaring en affinitiet met (multiplayer)games als leerinstrument. Ze hebben deze leren kennen als geweldige instrumenten voor sociale interactie, betrokkenheid tussen de spelers en als aanleiding om met elkaar op zoek te gaan naar kennis en inzicht dat ze samen verder helpt.
- Visualiseer tools maken informatie betekenisvoller en inzicht meer intuitief. Dit wordt steeds meer gebruikt ... en maakt dat er en nieuw fenomeen zichtbaar ... 'visual literacy'.
- Er worden meer dan een miljard telefoontjes elk jaar geproduceerd. Daar zit een geweldige innovatiekracht achter om ervoor te zorgen dat die steeds opnieuw vervangen worden. Door de steeds uitbreidendere functionaliteiten en gebruikstoepassingen is het een inmiddels onmisbaarinstrument ... waarvan het onderwijs de mogelijkheden pas net begint te ontdekken.

Uitdagingen


- er is een groeiende behoefte aan formele instructie als het gaat om de nieuwe sleutelvaardigheden, inclusief inforamtie literacy, visuele literacy en tachnologische literacy.
- studenten zijn verschillend .. maar het meeste onderwijsmateriaal en onderwijsmodellen zijn dat niet.
- er vinden belangrijke verschuivingen plaats in de manier waarop mensen willen leren, daarin een eigen bijdarage willen leveren en de manier waarin onderzoek opgepakt wordt. Dit vraagt om innovativiteit en liederschap op alle niveaus in het hoger onderwijs
- er wordt nog steeds van ons verwacht (met name als regulier onderwijs) dat via formele assessments vastgesteld wordt dat onze studenten iets leren.
- van het hoger onderwijs wordt steeds nadrukkelijker verwacht dat binnen zowel de organisatie als binnen de onderwijsleerprocesen gebruik gemaakt wordt van de nieuwe technologieen, media en content dat de bijbehorede sevices geleverd worden.

1 opmerking:

René v.dr. Burgt, zei

Jan, geïnspireerd op jou bericht:

http://rmburgt.blogspot.com/2009/01/horizon-report-2009.html