vrijdag 5 juni 2009

Video-assessment van Learning Outcomes

Chritoph Schwarzl: Edineb 5-6-2009: 09.00

Door nieuwe ontwikkeling nl. werken met Learning outcomes en hun ervaring met het gebruik van video als analyse instrument --> Video-based Assessments in a Learning Oriented Study pogramm.

Learning outcomes: zegt wat ze moeten kunnen doen (dus gebruik werkwoorden) en die beoogde actie, dat werkwoord, is dan vervolgens te beoordelen


Startpunt bij denken overassessments is een twee bij tweetje:
- horizontaal: assessment objective --> performance (1) / value (2)
- verticaal: assessment focus: organisation (a) / individual (b)
Elk van de vier kwadranten zijn dan te vullen met concrete dingen die je assesst (bijvoorbeeld: kwadrant a1: financial peformance; kwadrant a2: customer satisfaction; kwadrant b1: student satisfactory; kwadrant b2: professional development

Hun aanpak bij de beoordeling van de professional development (het gaat om opleiding tot docenten) realiseren ze langs vier wegen:
1) Individual student via questionaires & semi-structured intwerviews
2) students & teachers at school: questionaires
3) instructors & peers at university: tests & (peer & 360) feedback
4) experts; workplace observation, video, ... (en er stond nog iets)

Vervolgens is hun wetenschappelijke benadering (is per slot van rekening ook rpomotieonderzoek) van het analyseren van de video's in het assesmentproces getoond (ze staan eigenlijk nog maar aan het begin van hun experiment.

Ze hebben al wel enkele dingen ontdekt uit het analyseren van verschillende opnames van hun studenten (aankomende docenten) en de vergelijking met opnames van ervaren docenten. Bijvoorbeeld:
- wanneer was er onrust en hoe kwam dat (ervaren docenten lijken ogen in de rug te hebben, beginners nog niet)
- beginners stellen veel gesloten vragen en ervaren docenten werken meerr met open vragen en krijgen dus ook veel meer en uitgesprokener reacties
- beginners zijn (te) snel tevreden met gegeve antwoorden, ervaren docenten vragen door.

De presentatie werd afgesloten met een opsomming van researchvragen die ze nog hebben en waarmee ze nog aan de slag gaan. [daar zaten géén technische issues bij, want die bleken inmiddels geen enkele belemmering te geven].

Verder was hun eindconclusie: het is erg time-consuming ... maar de moeite waard!

mijn conclusie:
De moeite waard om eens wat nader te bekijken, als zij wat verder zijn met hun analyse-aanpak. Dan wel meteen bepalen hoe we de student er zelf bij kunnen betrekken en verantwoordlijkheid kunnen geven.

Geen opmerkingen: