woensdag 3 juni 2009

Edineb: 3 - 6 - 2009: Openingssessie 10.00

Enkele uitspraken van Wim Gijselaars uit de openingsessie:
- met name ook ivm de financiële crisis: we moeten beter opleiden ... is NIET ... meer kennis en vaardigheden ... is WEL leren je verantwoordleoijkheid te nemen
- leer zoveel mogelijk in een real life context!

Mijn conclusie:
wij denken in onze context wel dat we dat al lang doen ... is dat werkelijk zo? Ik denk dat ook wij best meer kunnen werken aan professioneel gedrag en de ethische aspecten daarvan (het vak ethiek bijvoorbeeld is al lang verdwenen en heeft volgens mij in onze geintegreerde aanpak nergens een plekje gekregen). Wellicht is een door het LIC geinitieerde minor een goed idee (voorbeelden genoeg over hoe het NIET moet) Waarschijnlijk ook mooi een verbinding te maken met 'het nemen van maatschapelijke verantwoordelijkheid (als student en als Avans).

Geen opmerkingen: