vrijdag 5 juni 2009

Enkele observaties van de Edineb conferentie 2009

Nu de conferentie zijn einde nadert wil ik even een eerste balans opmaken. Zoals gebruikelijk is het aantal deelnemers aan de conferentie beperkt. Dat heeft ook zijn voordelen want de contacten met de overige deelnemers zijn daardoor intensiever, zodat het gemakkelijk is om je netwerk te verbreden.
De deelnemers kunnen allemaal worden gekarakteriseerd als innovators. Docenten in het hoger onderwijs die zeer gemotiveerd zijn om het hoger (economisch) onderwijs continu te verbeteren, via onderzoek en interventies. In die zin is het misschien ook wel zorgwekkend dat er zo weinig deelenemers zijn. Innovators zijn in de minderheid en hebben vaak het gevoel dat ze moeten vechten tegen het establishment (hun collega's en hun meerderen).
Omdat de conferentie voor het eerst sinds jaren weer in de VS wordt georganiseerd zijn er relatief veel Amerikanen. Ik vind het opmerkelijk dat je nu vooral vanuit die hoek de signalen krijgt dat curricula ingericht moeten worden op basis van "learning outcomes". Hiermee wordt bedoeld dat de beschrijving van wat de student moet kunnen en de kennis die hij/zij daarvoor nodig heeft leidend moet zijn voor het curriculum. Dit lijkt verdacht veel op de beschrijving van leerdoelen in termen van competenties en deze benaming wordt dan ook vaak gebruikt. In Nederland is competenties inmiddels een "verdachte" term en iedereen valt over elkaar heen om toch vooral te benadrukken dat kennis belangrijk is en in het verlengde daarvan, meer contacturen die dan ook nog gebruikt worden om de docent zijn kennis te laten vertellen (niet overdragen want kennis kun je niet overdragen, alleen informatie). Misschien moeten we in Nederland toch maar eens wat meer kijken naar de ontwikkelingen in het hoger onderwijs in het buitenland.
De scope van de conferentie is heel breed. Ik heb presentaties en workshops bijgewoond op het gebied van culturele verschillen tussen studenten uit verschillende landen, ethisch handelen, assessment en grading, vergelijking van regulier onderwijs met corporate training, gebruik van virtuele werelden, gebruik van feedback, portfolio, vraagsturing op basis van de pricipes van mass-customization, gebruik van facebook en linked-in, gebruik van video, duurzame curriculum verandering. Met andere woorden, voor iedereen is er wel wat te vinden en over het algemeen van goed niveau. Daarmee is dit een conferentie die geschikt is om nieuwe ideeen op te doen, kennis te nemen van de actuele thema's op het gebied van onderwijsinnovatie en onderwijskundig onderzoek, onze eigen ontwikkelingen daartegen af te zetten en een netwerk op te bouwen met andere innovatieve mensen.
Wat ik zelf meeneem van de conferentie zijn een paar ideeen om concreet mee aan de slag te gaan:
- serieus werk maken van virtualisatie in één of enkele academies;
- onderzoeken in hoeverre principes van mass-customization een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van vraagsturing in het onderwijsaanbod van Avans, toegepast op de major-minor structuur mar wellicht samen met een academie ook binnen de majors;
- nieuwe contacten met innovatoren in het hoger onderwijs.

Geen opmerkingen: