donderdag 4 juni 2009

Emerging Media Edineb 4-6-2009: 09.00

Was een enthousiasteling over Second Life en eigenlijk vond hij dat we meer zouden moeten doen met OpenSim (een opensource versie) waarbij hij aansloot met de gangbare en bekende beelden van de nieuwe student .... en vooral Learning becomes fun ... Dat is dan misschien waarom hij gebruik wilde maken van OpenSim, want technologie wil aan de andere kant nogal eens de dwarsligger zijn als het gaat om ... 'learning becomes fun' ...

Tussendoortje: Dit kwam onder andere gisteren in een workshop heel expliciet naar voren, waarbij door de nood gedwongen een groep studenten op afstand onderwijs moest volgen omdat voor de betreffende vestiging van de universiteit onvoldoende docenten beschikbaar waren. Daar bleek dat de studenten technologie vaak ervaarde als belemmering (en dar ook heel kritisch over waren). Het bijzondere was WEL: de studenten die (noodgedwongen) in de experimentgroep zaten gaven in de evaluatie aan dat ze in hun leren gehinderd waren door de technologie ... en ook dachten ze daardoor minder geleerd te hebben ... maar vervolgens scoorden ze beduidend beter dan de parallelle groep die face to face onderwijs had genoten en ook fysiek in groepjes konden samenwerken. .... hmmmmm .... iets om over na te denken vanuit CLT.

Overigens ... ik dacht dat deze workshop zou gaan over 'emerging media' het bleek een virtuele wereld evangelie en demonstratie en discussie over nut en bruikbaarheid, waar de spreker uiteraard heel positief over was.

Hij deed wel hele leuke, zowel business als onderwijs toepassingen in Second Life.
Demo ging ook over Open Simulator zie - - > http://opensimulator.org/

Mijn conclusie:
Webcolleges kan werken ... en nog eens kijen naar CLT en implicaties en betrouwbaarheid en toeapsbaarheid ...

Geen opmerkingen: