woensdag 3 juni 2009

Horizontal coordination and Knowledge Process Improvement

Edined: 3-6-2009 15.15
Rosario Gomez: Universidad Del Pacifico (Peru)

PBL geimplementeerd met behulp van Universiteit van Maastricht (begin 1998).
Heeft daar tot een heftig proces geleid waarbij (geheel tegen de natuur in van hun context) gekomen is tot ondeling uitwisseling van onderwijsmateriaal (2000) en gemeenschappelijk gebruik daarvan (2002). Uiteindelijk heeft er integratie plaatsgevonden tot er echt sprake was van PBL (2007) en was er een erkenning van het belang van metacognitieve aspecten als 'leren leren' (waarin speciale initiatieven zijn ontwikkeld) (2008)

Heeft gewerkt, omdat met name hun directie de politieke wil had om dit te bereiken en er feitelijk ook inhoudelijk bij betrokken waren (kon is nl erg keline universiteit met inmidddels (2009) 2500 studenten.

Gebruikt model om onderwijs verder vorm te geven: theorie <--> reality & onderzoek <--> evaluatie (deze staan in 2 bij 2-tje waarbij alle elementen met elkaar samenhangen en op elkaar iteracteren).

Grappig overigens om te horen dat het 'oude' gedrag van hun studenten, als student, die toch eigenlijk wel op de eenvoudigste manier aan hun 'papiertje' willen komen, niet zoveel verschillen van die 'oude' studenten in Europa. M

(Ook) Bij hen ware 'leren leren' activiteiten nodig om echte transfer van het geleerde op gang te brengen (want het PBL had die verandering maar ten dele op gang gebracht).

Geen opmerkingen: